Dagens hjernetrim

mandag 20.03.2017

Er du smart med tall?

Er du smart med tall?

Sverre Bjørstad Graff

Disse ringpermene har alle fått røde tall. Men på en av permene er ett av tallene erstattet med et spørsmålstegn. Klarer du finne det manglende tallet?

Sjekk under for løsning.

?