Dagens hjernetrim

lørdag 13.05.2017

En skikkelig mattenøtt

En skikkelig mattenøtt

Sverre Bjørstad Graff

Å pakke pappesker kan være utfordrende greier. Ekstra utfordrende blir det når du attpåtil må forholde deg til tall og nummer. Så som i dagens oppgave. Klarer du å se hva artikkelnummeret på den siste esken skal være?

Sjekk under for riktig svar. Når du har gjort det, kan du prøve å si «pappa pakker pappesker» så fort du kan tre ganger etter hverandre.

?