Dagens hjernetrim

fredag 09.06.2017

Er du smart nok for denne mattegåten?

Er du smart nok for denne mattegåten?

Sverre Bjørstad Graff

Hvilket tall må viskes ut for å få tallrekken til å bli logisk?

Sjekk under for riktig svar.

?