Dagens hjernetrim

tirsdag 01.08.2017

Sett de små grå på prøve i denne celle-prøven

Sett de små grå på prøve i denne celle-prøven

Sverre Bjørstad Graff

Nei, det er ikke snakk om pizzabaking i denne oppgaven. Her er det tvert i mot genforskning som er i fokus. Se på bildet av cellene en gang til. Når disse cellene utsettes for genmanipulering, skjer det noe spesielt med celledelene.

Hva vil bli det neste resultatet (B eller C) hvis man genmanipulerer celle A en tredje gang?

?