Dagens hjernetrim

mandag 04.09.2017

Klarer du fullføre denne serien?

Klarer du fullføre denne serien?

Sverre Bjørstad Graff

I denne oppgaven skal du se på de tre diagrammene som er øverst. Klarer du ved å studere hvordan disse ser ut skjønne hvilket diagram (1-4) som naturlig følger etter og skal erstatte spørsmålstegnet?

Sjekk under om du klarte riktig svar.

?