Dagens hjernetrim

onsdag 02.01.2019

Skjønner du sekretærens system?

Skjønner du sekretærens system?

Sverre Bjørstad Graff

Siden sekretæren har sitt eget system legger han straks merke til at det mangler en perm.

Mellom hvilke to permer stod permen som mangler?

Sjekk svaret under etter at du har pønsket ferdig.

?