Dagens hjernetrim

fredag 29.09.2017

Ser du hva som er fargelagt feil?

Ser du hva som er fargelagt feil?

Sverre Bjørstad Graff

Fargen på disse båndene følger et bestemt logisk mønster. Om du skjønner logikken, klarer du kanskje også se hvilket av disse båndene som ikke er fargelagt riktig?

Sjekk under for riktig svar og forklaring.

?