Dagens hjernetrim

mandag 07.01.2019

Hvor skal ballen ligge?

Hvor skal ballen ligge?

Sverre Bjørstad Graff

Hvis du ser på de tre ballene som allerede befinner seg her, hvor (1-6) vil den neste ballen bli liggende, hvis den skal følge samme mønster?

Sjekk riktig svar under.

?