Dagens hjernetrim

fredag 14.09.2018

Ser du alle dyrene?

Ser du alle dyrene?

Sverre Bjørstad Graff

WWF Verdens Naturfond, på engelsk World Wide Fund for Nature, er en av organisasjonene som jobber for å bevare jordens artsmangfold.

De har også laget den fantastiske illusjonen du kan se på bildet over. Bildet, som er av en regnskog, skjuler en rekke dyrearter, som du kanskje klarer å finne om du bruker øynene godt.

Faktisk er vi ikke helt sikre på hvor mange dyr som befinner seg på bildet. Det samme gjelder for verdens regnskoger også. For selv om regnskogene bare dekker 7 prosent av planeten vår, huser den over 50 prosent av alle artene.

Ved å sjekke løsningen under, kan du se de dyrene vi fant da vi lette rundt i bildet. Finner du færre eller flere selv? Utfordre gjerne en venn.

?