Dagens hjernetrim

mandag 17.09.2018

Hvor mange prikker skal soppen ha?

Hvor mange prikker skal soppen ha?

Sverre Bjørstad Graff

På bildet ser du tre sopp-par, en liten og en stor. Alle fluesoppene har hvite prikker - alle, bortsett fra én. Klarer du resonnere deg fram til hvor mange hvite prikker mangler på soppen uten prikker?

Du finner riktig svar under.

?