Dagens hjernetrim

tirsdag 01.01.2019

Hva blir temperaturen?

Hva blir temperaturen?

Sverre Bjørstad Graff

Hvis du blander to liter vann som holder 40 grader med én liter vann som holder 100 grader, hvilken temperatur vil blandingen få (hvis vi ser bort fra eventuelt varmetap underveis)?

Du finner riktig løsning under.

?