Dagens hjernetrim

fredag 11.01.2019

Hvordan skal figuren bli?

Hvordan skal figuren bli?

Sverre Bjørstad Graff

Den lille gutten ble ikke ferdig med tegningen sin før han skulle legge seg.

Tegningen endte opp slik du kan se på bildet, hvor fire personer er tegnet ferdig, mens den femte aldri helt kom i mål.

Som hvilken av figurene i nederste rekke hadde han tenkt at den uferdige figuren skulle se ut?

Det er nok en forutsetning å tenke at dette må være et genibarn.

Løsningen finner du under.

?