Dagens hjernetrim

mandag 28.01.2019

Klarer du denne vanskelige oppgaven?

Klarer du denne vanskelige oppgaven?

Sverre Bjørstad Graff

Gifteringene K og O hører sammen, hvilke andre gifteringer hører sammen, hvis alle parene skal ha et logisk fellestrekk?

Du finner riktig svar under.

?