Dagens hjernetrim

onsdag 02.10.2019

Ser du hvilken kø bilen skal stille seg i?

Ser du hvilken kø bilen skal stille seg i?

Sverre Bjørstad Graff

I denne gåten skal man ut på biltur til utlandet. Og ved grensekontrollen må bilene stille seg i forskjellige køer etter nasjonalitet.

Det store spørsmålet er - i hvilken kø (A-C) skal den røde bilen stille seg i?

?