Dagens hjernetrim

søndag 24.02.2019

Ser du alle dyrene i regnskogen?

Ser du alle dyrene i regnskogen?

Sverre Bjørstad Graff

Ifølge WWF Verdens Naturfond, som står bak dette bildet, huser verdens regnskoger over 50 prosent av alle dyreartene i verden, til tross for at regnskoger bare dekker syv prosent av planeten vår.

På bildet av regnskogen øverst, kan du se en rekke dyrearter, som du kanskje klarer å finne om du bruker øynene godt.

Åtte dyr fant vi ved å studere bildet. Ved å sjekke løsningen under, kan du se de hvor disse åttebefant seg. Finner du færre eller fler selv? Utfordre gjerne en venn.

?