Dagens hjernetrim

fredag 12.04.2019

Hvilket tall er erstattet av et spørsmålstegn?

Hvilket tall er erstattet av et spørsmålstegn?

Caroline Furu

På én av de fem tavlene mangler det et tall. Klarer du, ved å se på tallene på de andre tavlene, å finne ut hvilket?

?