Dagens hjernetrim

lørdag 27.04.2019

Hvilket tall skal erstatte spørsmålstegnet?

Hvilket tall skal erstatte spørsmålstegnet?

Caroline Furu

Ser du hvilket tall som mangler her? Se løsningen nedenfor!

?