Dagens hjernetrim

fredag 05.07.2019

Hvilket tall skal erstatte spørsmålstegnet?

Hvilket tall skal erstatte spørsmålstegnet?

Startsidens redaksjon

Ser du hvilket tall som skal stå der spørsmålstegnet står? Se løsningen nedenfor!

?