Dagens hjernetrim

mandag 29.07.2019

Ser du klossen som skiller seg ut?

Ser du klossen som skiller seg ut?

Andrine Davidsen

Kloss A og B er identiske, men sett fra forskjellige kanter. Hvilken av de tre klossene i nederste rekke er ikke lik A og B?

?