Dagens hjernetrim

tirsdag 06.08.2019

Finn det største tallet

Finn det største tallet

Andrine Davidsen

Hvilket tall er det største du kan komme fram til ved å addere, subtrahere, multiplisere og dividere disse tallene? Du må gjøre alle fire operasjoner, og du kan bare bruke hvert tall én gang, men du kan bytte plass på tallene.

Tips: Multipliser med det største tallet, og divider med det minste.

?