Dagens hjernetrim

torsdag 15.08.2019

Hvilket tall skal erstatte spørsmålstegnet?

Hvilket tall skal erstatte spørsmålstegnet?

Startsidens redaksjon

Ser du hvilket tall som skal stå der spørsmålstegnet står? Tips: X erstatter et tall.

?