Dagens hjernetrim

mandag 26.08.2019

Hvor flytter kompasset seg?

Hvor flytter kompasset seg?

Startsidens redaksjon

Hvilket kompass (D-H) følger etter kompass C hvis du vet at de skal danne et logisk mønster?

?