Dagens hjernetrim

tirsdag 03.12.2019

Klarer du finne riktig parkeringsplass?

Klarer du finne riktig parkeringsplass?

Sverre Bjørstad Graff

På kartet ser du en rød linje som viser hvor bilføreren har kjørt. De røde rundingene indikerer hvilke parkeringsplasser føreren har benyttet.

Skjønner du da hvilken parkeringsplass bilføreren vil velge neste gang: 1, 2 eller 3?

Sjekk riktig svar under.

?