Dagens hjernetrim

onsdag 11.12.2019

Hvor skal fotgjengeren gå?

Hvor skal fotgjengeren gå?

Sverre Bjørstad Graff

På hvilken steinhelle (A-I) vil fotgjengeren skifte retning for siste gang hvis han fortsetter å gå sånn som han har begynt?

Du finner riktig løsning under.

?