Dagens hjernetrim

søndag 29.12.2019

Dagens hjernetrim

Dagens hjernetrim

Caroline Furu

Tallene i nederste rekke er valgt ut blant tallene i øverste rekke. Hvilket tall er erstattet av et spørsmålstegn?

?