Dagens hjernetrim

onsdag 01.01.2020

Hvilken katt er størst, A, B eller C?

Hvilken katt er størst, A, B eller C?

Christian Hval Karlsen

Noen ganger må det kreative gåter til for å løse konflikter.

En selvgod bonde fra Hedemarken var i konflikt med naboen om hvem som eide skogen i mellom gårdene deres. Denne krangelen hadde pågått i lang, lang tid og den mer stillferdige naboen var til slutt så lei at han bestemte seg for å løse konflikten ved å komme med et tilbud. «Jeg gir deg hele skogen på en betingelse. Si meg hvilken av de tre kattene på dette bildet som er størst, klarer du det er skogen din. Klarer du det ikke - da er skogen min». 

Den selvgode bonden ble enda mer selvgod da han tittet på bildet og tenkte at endelig er skogen min. 

Spørsmålet er om du ser du hvilken av de tre kattene som er størst på bildet? 

Svaret er ikke like åpenbart som den selvgode bonden hadde trodd. Hvem av de to som ble sittende med skjegget i postkassa vites ikke. 

?