Dagens hjernetrim

fredag 24.01.2020

Hvor mange plastre trengs?

Hvor mange plastre trengs?

Sverre Bjørstad Graff

Hvor mange plastre trenger du for å dekke alle sårene, hvis hvert plaster dekker maksimalt tre sår (horisontalt eller vertikalt), og flere plastre kan overlappe hverandre?

Løsninger kan du se under.

?