Dagens hjernetrim

søndag 17.05.2020

Dagens hjernetrim

Dagens hjernetrim

Arne-Petter Lorentzen

Hvilket tall skal erstatte spørsmålstegnet?

Tips:

Tverrsummen av tallene.

?