Hvordan bygge terrasse på søyler - 1 av 2

25451 visninger

Skal du bygge ny terasse som skal stå over bakken? Maxbo forklarer trinnvis hvordan du bør gå frem. Publiseringsdato : 27 Apr 2011

Først bestemmer du høyden på terrassen. Merk opp ut i fra dette, og sett fast en bærebjelke. Mål ut nøyaktig hvor søylene skal plasseres. Støpesylinderen skal graves ned til telefri dybde. Bruk jordbor. Fyll støpesylinderet med betong. Pakk betongen godt under påfylling. Merk av hvor festeskoen skal stå, og skru fast. Senk søyleskoen ned i betongen og skru fast drageren til bærebjelken. Bruk vater for å få riktig høyde.

Trinn 1: Plassering av søylene

Først bestemmer du høyden på terrassen. Merk opp ut i fra dette, og sett fast en bærebjelke. Mål ut nøyaktig hvor søylene skal plasseres. Støpesylinderen skal graves ned til telefri dybde. Bruk jordbor. Fyll støpesylinderet med betong. Pakk betongen godt under påfylling. Merk av hvor festeskoen skal stå, og skru fast. Senk søyleskoen ned i betongen og skru fast drageren til bærebjelken. Bruk vater for å få riktig høyde.

Legg bjelkene med krumningen oppover. Legg bjelkene i søyleskoen slik at de overlapper hverandre. Bjelkene festes i søyleskoene, og til hverandre.

Trinn 2: Skjøting av bjelekene

Legg bjelkene med krumningen oppover. Legg bjelkene i søyleskoen slik at de overlapper hverandre. Bjelkene festes i søyleskoene, og til hverandre.

Finn 90 grader ut i fra bærebjelkene ved å bruke forholdet 3-4-5. F.eks. mål opp 120 cm ene siden, 160 den andre og 200 cm fra ytterpunkt til ytterpunkt. Juster bjelken etter dette og du får 90 grader.

Trinn 3: Finn 90 grader

Finn 90 grader ut i fra bærebjelkene ved å bruke forholdet 3-4-5. F.eks. mål opp 120 cm ene siden, 160 den andre og 200 cm fra ytterpunkt til ytterpunkt. Juster bjelken etter dette og du får 90 grader.

Merk av for hver 60ende cm nedover dragerne fra ytterbjelken. Sett bjelkene inntill disse merkene og skru fast. Avstanden mellom bjelkene vil være 55 cm. Bruk bjelkesko for å feste til bærebjelken. Skjøt bjelker opp på dragerne. Kutt bjelkene i riktig lengde. Bruk krittsnor. Skru fast et dekkbord i enden av bjelkene.

Trinn 4: Legg bjelkelagene

Merk av for hver 60ende cm nedover dragerne fra ytterbjelken. Sett bjelkene inntill disse merkene og skru fast. Avstanden mellom bjelkene vil være 55 cm. Bruk bjelkesko for å feste til bærebjelken. Skjøt bjelker opp på dragerne. Kutt bjelkene i riktig lengde. Bruk krittsnor. Skru fast et dekkbord i enden av bjelkene.

Kommentarer