Hvordan bygge terrasse på søyler - 2 av 2

7264 visninger

Skal du bygge ny terasse som skal stå over bakken? Maxbo forklarer trinnvis hvordan du bør gå frem. Publiseringsdato : 14 Dec 2011

Legg ned det første bordet langs veggen, og la enden stikke utfor kanten. Sørg for at skjøten er rett og treffer midt på en bjelke. Impregnert materiale krymper, så du kan legge de helt inn til hverandre.

Trinn 1: Terrassebordene

Legg ned det første bordet langs veggen, og la enden stikke utfor kanten. Sørg for at skjøten er rett og treffer midt på en bjelke. Impregnert materiale krymper, så du kan legge de helt inn til hverandre.

Legg et løst bord der hullet skal være og merk av. Sag ut hullet med stikksag. Sjekk at stenderen passer og skru deretter fast bordet.

Trinn 2: Lag hull til stenderne

Legg et løst bord der hullet skal være og merk av. Sag ut hullet med stikksag. Sjekk at stenderen passer og skru deretter fast bordet.

Sjekk ved jevne mellomrom om bordene ligger helt rett, og juster om nødvendig.

Tips: Sjekk

Sjekk ved jevne mellomrom om bordene ligger helt rett, og juster om nødvendig.

Merk av 2 cm på begge sider. Sett en skrue på ett av merkene, og bruk krittsnor som mal når du sager.

Trinn 3: Renkapp utstikkerne

Merk av 2 cm på begge sider. Sett en skrue på ett av merkene, og bruk krittsnor som mal når du sager.

Kommentarer