Bygge garasje: Hvordan montere takrenne

12855 visninger

Grimstad Garasjene viser deg hvordan du monterer takrenne og nedløpsrør på din garasje. Publiseringsdato : 21 Apr 2012

Normalt fall er minst 2 mm per meter takrenne.

Tips: Lag et fall på takrennen

Normalt fall er minst 2 mm per meter takrenne.

Bruk krittsnor for å få en rett linje mellom punktene. Skru fast holderne.

Trinn 1: Skru fast holderne

Bruk krittsnor for å få en rett linje mellom punktene. Skru fast holderne.

Trinn 2: Fest endebunnen og legg takrennen i holderne

Trinn 3: Fest nedløpskummen

Trinn 4: Fest bendene og nedløpsklemmen

Trinn 5: Fest avløpsrøret

Trinn 6: Fest takfotbeslaget

Kommentarer