Bygge garasje: Hvordan montere takstoler

8271 visninger

Grimstad Garasjene viser deg hvordan du monterer takstoler. Publiseringsdato : 21 Apr 2012

Trinn 1: Merk på hver side

Bruk godkjent stillas for å gjøre jobben sikker.

Tips: Tenk sikkerhet!

Bruk godkjent stillas for å gjøre jobben sikker.

Tips: Pass på at gesimsutstikket blir likt på begge sider av toppsvillen

Trinn 2: Fest takstolene

Trinn 3: Fest midlertidige lekter for å sikre takstolene

Trinn 4: Monter gavlene

Trinn 5: Rett inn takstolene

Kommentarer