Data levert av
Vågå Kommune

Vågå Kommune

 • Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå
  Vakttelefon septik994 92 000
  Veterinærvakt for Vågå og Sel61 23 70 00
  Alarmtelefon for barn og unge116111
  Legevakt116117
  Barnevern vakttelefon908 54 475
  Gudbrandsdal krisesenter61 27 92 20
  Vakttelefon brannvesenet994 87 570
  Vakttelefon heimesjukepleia970 52 651
  Vakttelefon vatn og avlaup416 94 915
  Vakttelefon Vågåheimen480 49 250
  Facebookvagakommune/
  Hjemmesykepleiewww.vaga.kommune.no
  Kartet er levert av Google
  Søk på nytt
  Data levert av
  Gå til forsiden