Data levert av

Indre Fosen kommune

 • Rådhusveien 13, 7100 Rissa
  Indre Fosen kommune74 85 51 00
  Legetjenesten417 02 400
  Helse og omsorg (Tjenestekontor og servicekontor)417 02 450
  Psykisk helse og rus468 04 304
  Fosen barneverntjeneste417 02 460
  Fosen inkasso417 02 440
  Økonomi417 02 441
  Rissa sykehjem417 02 455
  Hjemmetjenesten Rissa417 02 454
  Leksvik sykehjem417 02 456
  Hjemmetjenesten Leksvik417 02 451
  Råkvåg aldershjem og hjemmetjenesten Stjørna417 02 452
  Stadsbygd eldresenter og hjemmetjenesten Stadsbygd/ Vanvik417 02 453
  Åsly skole417 02 481
  Stadsbygd skole417 02 482
  Mælan skole417 02 483
  Testmann Minne skole, Leksvik417 02 484
  Vanvikan skole417 02 486
  Rissa bibliotek417 02 472
  Stadsbygd bibliotek417 02 473
  Leksvik bibliotek417 02 471
  Stjørna bibliotek417 02 474
  Dokumentsenteret918 91 729
  Ingeniørvakta915 15 115
  Kartet er levert av Google
  Søk på nytt
  Data levert av
  Gå til forsiden