Reise

Hva skal man velge av pass og nasjonalt ID-kort?

På bilde ser man en hånd som holder et norsk pass og ID-kort. Vi har snakket med Politidirektoratet for å finne ut hva forskjellene er på pass og nasjonalt id-kort, og hva man skal velge av de to.
Vi har snakket med fungerende seksjonssjef i Politidirektoratet, Unni Norum, som forklarer forskjellene (og likhetene) mellom pass og ID-kort. (Foto: Politidirektoratet)

Hva skal man egentlig velge av pass og nasjonalt ID-kort? Vi har snakket med fungerende seksjonssjef i Politidirektoratet som forklarer forskjellene og hvem som bør ha hva.

I 2020 startet Norge å utstede nasjonale ID-kort, og i 2023 viser tall fra Politidirektoratet at rundt 400 000 ID-kort ble utstedt mot rundt 660 000 pass samme år. Men hva skal man egentlig velge av pass og nasjonalt ID-kort?

Vi har snakket med fungerende seksjonssjef i Politidirektoratet, Unni Norum, som forklarer forskjellene (og likhetene) mellom pass og ID-kort.

Vil du ha flere tips og triks til reisen? Da bør du sjekke ut samlesiden vår hvor du finner alle våre reisetips!

Pass eller nasjonalt ID-kort: Hva skal man velge?

– Både passet og ID-kortet er identitetsbevis som kan brukes for å dokumentere innehaverens identitet, sier Norum.

Forskjellene er derimot nokså enkle:

Pass

Passet er både et reisedokument og legitimasjon som kan brukes for å dokumentere hvem innehaveren er i en hver situasjon og overalt hvor hen reiser.

Nasjonalt ID-kort

Nasjonalt ID-kort med reiserett er gyldig som reisedokument ved reise til EU-/EØS-landene og Sveits, samt enkelte andre land. Den reisende må selv sjekke hva som er gyldig reisedokumentasjon for landet hen skal reise til.

Kort forklart vil passet kunne brukes i hele verden, mens ID-kortet vil ha begrensninger og vil i all hovedsak kun gjelde i EU-/EØS-landene og Sveits. Hva man skal velge vil derfor avhenge av hvor man skal reise. Legg også merke til at et nasjonalt ID-kort også har kortere varighet med 5 år hvor pass varer i 10 år.

Hvorfor skaffe ID-kort hvis man har pass?

Tallene fra Politidirektoratet viser at blant de som søkte etter pass og ID-kort i 2023 var det 37% som søkte om begge samtidig. I teorien trenger man ikke ID-kort dersom man har pass, men mange velger likevel å skaffe seg begge.

– Nasjonalt ID-kort er et sikkert identitetsbevis og utstedes av politiet. Formålet med nasjonalt ID-kort er at innbyggerne kan få et offentlig utstedt identitetsbevis som kan brukes når innehaveren blir bedt om å dokumentere sin identitet (legitimere deg), for eksempel i banken, ved henting av pakker eller hos myndighetene, forklarer Norum og poengterer at det er frivillig å ha nasjonalt ID-kort.

Har man for eksempel sertifikat kan dette ofte brukes for å legitimere seg i Norge, men har man ikke førerkort vil man være mer avhengig å ha passet med seg. Dette er enklere med et ID-kort da det er enkelt å ha med seg i for eksempel lommeboken.

Bilde av to norske nasjonale ID-kort. Det som ligger øverst har grønn skrift, mens det som ligger under har rød skrift. Vi har snakket med Politidirektoratet for å finne ut hva forskjellene er på pass og nasjonalt id-kort, og hva man skal velge av de to.
Nasjonalt ID-kort kommer i to varianter hvorav det ene har reiserett.

Nasjonalt ID-kort med eller uten reiserett?

Norum forklarer også at det finnes to varianter av ID-kortet; Et med– og et uten reiserett.

– Det er to utgaver av ID-kortet, ett med rød ledetekst og ett med grønn ledetekst. Begge kan brukes i situasjoner hvor innehaveren blir bedt om å legitimere deg i Norge, forteller hun og opplyser videre hva forskjellen er på de to kortene:

– Kortet med rød ledetekst oppfyller i tillegg kravene til et reisedokument og kan brukes som reisedokument til EU-/EØS-landene og Sveits, samt enkelte andre land, noe det med grønn ledetekst ikke kan brukes til, forklarer Norum.

Les mer på våre temasider:

Du vil kanskje også like disse sakene: