Priser i Europa i øre per kilowattime uten merverdiavgift og eventuell strømstøtte. NYHET: Se internasjonal side for flere detaljer og prishistorikk.
Snittpris måned
Velg måned
Region
Snitt
Fremtidspriser strøm
Prisskala er uten merverdiavgift og strømstøtte. Kilder: entsoe.eu, Nordpool og Nasdaqomx
Europeiske prisdetaljer og historikk: Engelsk | Tysk | Italiensk | Spansk | Fransk | Norsk
Strømsone NO1 = Øst, NO2 = Sør, NO3 = Midt, NO4 = Nord og NO5 = Vest
Originalpriser i euro. Eurokurs benyttet: 11,7401 kroner
Husk å bokmerke denne siden!
Slik settes strømprisene i Norge

I Norge produseres strøm hovedsakelig gjennom vannkraft. Nettselskapene transporterer strømmen gjennom strømnettet til forbruker. Hver dag melder både strømprodusentene og nettselskapene inn sin produksjon- og overføringskapasitet time for time for påfølgende dag til kraftbørsen Nord Pool.

Hva strømprisen blir avgjøres så av tilbud og etterspørsel. Strømselskapene byr på strømmen - og selger den videre til konsumentene.

Siden strømnettet har ulik overføringskapasitet og strømproduksjonen varierer utover landet, er Norge delt inn i fem strømsoner. Ofte varierer prisene kraftig mellom disse sonene. Prisforskjellene skyldes hovedsakelig mangel på overføringskapasitet mellom sonene.

Utenlandskabler gjør at man kan eksportere strøm når strømprisen er høyere i mottakerlandet - og importere når den er billigere. Ved høy eksport vil strømprisen presses oppover i Norge.