Få morgendagens strømpriser tilsendt gratis hver dag: Meld deg på vårt nyhetsbrev her
Priser i Europa i øre per kilowattime uten merverdiavgift og eventuell strømstøtte. NYHET: Se internasjonal side for flere detaljer og prishistorikk.
Snittpris måned
Velg måned
Region
Snitt
Fremtidspriser strøm
Prisskala er uten merverdiavgift og strømstøtte. Kilder: entsoe.eu, NVE, Strompris.no og Nasdaqomx
Europeiske prisdetaljer og historikk: Engelsk | Tysk | Italiensk | Spansk | Fransk | Norsk
Strømsone NO1 = Øst, NO2 = Sør, NO3 = Midt, NO4 = Nord og NO5 = Vest
Originalpriser i euro. Eurokurs benyttet: 11,7376 kroner
Meld deg på vårt daglige nyhetsbrev :-)
Husk å bokmerke denne siden
Ansvarlig strømside og nyhetsbrev
Magnus Rørvik Skjølberg
Har du tips til forbedringer?
Send meg en epost
Ansvarlig strømside og nyhetsbrev
Magnus Rørvik Skjølberg
Har du tips til forbedringer? Send meg en epost
Slik settes strømprisene i Norge

I Norge produseres strøm hovedsakelig gjennom vannkraft. Nettselskapene transporterer strømmen gjennom strømnettet til forbruker. Hver dag melder både strømprodusentene og nettselskapene inn sin produksjon- og overføringskapasitet time for time for påfølgende dag til kraftbørsen Nord Pool.

Hva strømprisen blir avgjøres så av tilbud og etterspørsel. Strømselskapene byr på strømmen - og selger den videre til konsumentene.

Siden strømnettet har ulik overføringskapasitet og strømproduksjonen varierer utover landet, er Norge delt inn i fem strømsoner. Ofte varierer prisene kraftig mellom disse sonene. Prisforskjellene skyldes hovedsakelig mangel på overføringskapasitet mellom sonene.

Utenlandskabler gjør at man kan eksportere strøm når strømprisen er høyere i mottakerlandet - og importere når den er billigere. Ved høy eksport vil strømprisen presses oppover i Norge.