På Startsiden Guider har noen av sakene annonselenker, som fører til butikker hvor du kan kjøpe produktene vi har omtalt, eller til tjenester som lar deg sammenligne priser. Når du klikker på en av disse lenkene, får Startsiden annonseinntekter. Disse lenkene er alltid merket.

Annonselenkene er valgt fordi vi mener de er relevante og nyttige, og det er våre innholdsprodusenter som bestemmer hvilke saker vi skal skrive om og hvilke produkter som skal omtales.

Vårt mål er alltid å guide deg til det mest relevante innholdet og de beste produktene. Annonsørene bestemmer ikke innholdet i sakene.

Journalistene og redaksjonen i ABC Nyheter har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette annonsørinnholdet.

Sommer

Hvordan regne ut hvor mye feriepenger du får utbetalt

Bilde av en person som sitter ute på en benk om sommeren. Personen har på seg en sommerlig bluse og holder telefonen opp hvor hun bruker kalkulatoren til å regne ut hvor mye hun får i feriepenger. Over dette bilde er et portrettbilde av Vigleik Aas fra Arbeidstilsynet. Han forteller hva feriepenger er og hvordan man regner ut feriepenger, enten man har alle dagene betalt eller ikke. Vi svarer også på når feriepengene blir utbetalt.
De fleste av oss gleder seg til å få feriepengene utbetalt, men hvor mye er det man egentlig får? Vi har snakket med leder for Arbeidstilsynets svartjeneste, Vigleik Mikal Aas som forklarer hvordan man regner ut hva man får i feriepenger. (Foto: ABC Startsiden/Arbeidstilsynet)

Lurer du på hvordan du regner ut hvor mye feriepenger du får utbetalt? Vi har snakket med eksperten som forklarer hvordan man regner ut dette!

Sommerferie betyr ikke bare sol og fri, men også at feriepengene snart tikker inn på konto. Dette er penger som ofte er sårt tiltrengt når ferien skal planlegges. Men hvor mye feriepenger får du utbetalt? Og hvordan regner man egentlig ut hva som er riktig feriepenger?

Vi har snakket med leder for Arbeidstilsynets svartjeneste, Vigleik Mikal Aas, som forklarer hvordan du enkelt kan regne ut omtrent hvor mye du får utbetalt i feriepenger.

Her kan du lese alt vi skriver om tema økonomi. Vi gir deg alt fra geniale sparetips til nyttige skatte-tips.

Portrettbilde Vigleik Aas i Arbeidstilsynet. Han forteller hva feriepenger er og hvordan man regner ut feriepenger, enten man har alle dagene betalt eller ikke.
Leder for Arbeidstilsynets svartjeneste, Vigleik Mikal Aas, forklarer hvordan man regner ut feriepenger.

Hva er feriepenger?

Feriepenger er en del av lønnen din, men blir vanligvis utbetalt året etter at du har tjent dem opp. Hensikten med feriepenger er å sørge for at du får inntekt når du tar ferie, ettersom du ikke mottar vanlig lønn i denne perioden. Ferie regnes som fri uten lønn, og derfor brukes feriepengene til å erstatte den lønnen du ellers ville ha fått.

– En vanlig misforståelse er at folk som slutter i jobben og begynner i en ny, ikke tenker over at de får feriepengene fra gammeljobben utbetalt sammen med siste lønning. Det er viktig at man setter av disse pengene til neste års ferie, fordi din nye arbeidsgiver ikke har noen forpliktelse til å betale deg feriepenger hvis du ikke jobbet i den virksomheten i fjor, forklarer Aas.

Ikke planlagt sommerferien enda? Her finner du landene som er billige å feriere i!

Hvordan regne ut feriepenger?

Aas gir en steg-for-steg forklaring på hvordan du kan beregne hvor mye feriepenger du får utbetalt (når du har krav på alle feriedagene betalt):

 1. Opptjeningsår:
  Først må du vite hva din totale lønn var i opptjeningsåret, som er året før du tar ut ferie. Feriepenger tjenes opp basert på lønnen du fikk året før. Dette kan man enkelt finne ut ved å sjekke feriepengegrunnlaget som står på den siste lønnsslippen i 2023.
 2. Feriepengesats:
  Feriepengene skal minimum være 10,2% av lønnen fra opptjeningsåret. Tariffavtale kan gi deg en høyere prosentsats. Sjekk hva som gjelder i din bedrift. For arbeidstakere over 60 år er satsen minst 12,5%.
 3. Beregning:
  Multipliser din totale lønn fra opptjeningsåret med feriepengesatsen. For eksempel; hvis du tjente 500 000 kr og er under 60 år, blir regnestykket: 500 000 kr x 10,2% = 51 000 kr i feriepenger.
Grafikk som forklarer hvordan man regner ut hvor mye man får i feriepenger når alle feriedagene er betalt. Vi har snakket med Vigleik Aas i Arbeidstilsynet som forklarer hva feriepenger er og hvordan man regner ut feriepenger.
Dette er svaret på hvordan du regner ut hvor mye feriepenger du får utbetalt når du har rett på alle feriedagene betalt. (Foto: ABC Startsiden)

Hvordan regne feriepenger når ikke alle dagene er betalt

Det finnes derimot noen faktorer som gjør at du ikke har rett til alle feriedagene betalt. Gjelder dette deg har Aas gitt en annen fremgangsmåte du må følge for å regne ut hvor mye du får i feriepenger:

 1. Finn antall feriedager du har rett til å få betalt: Dette kan variere basert på hvor lenge du har vært ansatt i løpet av opptjeningsåret, eller andre faktorer som deltid eller permisjoner.
 2. Multipliser feriepengegrunnlaget med feriepengesatsen (regnestykket fra forrige avsnitt).
 3. Deretter må du justere dette beløpet basert på antall feriedager du faktisk har rett til, sammenlignet med det fullstendige antallet feriedager (normalt 25 virkedager).

Eksempel:

 1. Anta at du har rett til 15 feriedager av de vanlige 25.
 2. Ditt feriepengegrunnlag er 500 000 kr og du er under 60 år.
 3. Beregningen blir da: 15/25 = 0,6 | 500.000 kr x 10,2% = 51.000 kr | 51.000 kr x 0,6 = 30.600 kr. Du skal da ha 30.600 kr i feriepenger i år.
Grafikk som forklarer hvordan man regner ut hvor mye man får i feriepenger når ikke alle feriedagene er betalt. Vi har snakket med Vigleik Aas i Arbeidstilsynet som forklarer hva feriepenger er og hvordan man regner ut feriepenger.
Dette er svaret på hvordan du regner du ut omtrent hvor mye du får utbetalt i feriepenger når du ikke har rett på alle dagene betalt. (Foto: ABC Startsiden)

Til info: Feriepenger er et komplekst tema og det finnes flere faktorer som må tas i betraktning når man regner ut hvor mye man får i feriepenger. Dette kan være ny lønn, feriepengesats og feriedager. Regnestykkene du finner i denne saken er derfor en veiledning med et omtrentlig svar og ikke nødvendigvis den nøyaktige fasiten.

Når får man feriepengene utbetalt?

Arbeidstilsynets hjemmeside står det: «Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Det mest vanlige er imidlertid at virksomheten utbetaler feriepengene i en bestemt måned, for eksempel juni.»

Den beste måten å få vite nøyaktig når feriepengene blir utbetalt er å spørre arbeidsgiveren din.

Les mer på våre temasider: