2048 drop

Dette er et spill basert på 2048-spill og Tetris. Flisene med nummer vil falle fra toppen. Når fliser med samme antall kolliderer med hverandre, vil de kombineres til én som bærer summen av to fliser.

Prøv også disse spill som 2048 drop