Bolig

Enkel husleiekontrakt som sikrer deg

Bildet viser en nærbilde av tre personer som deltar i en nøkkeloverrekkelse. En mann i lys blå skjorte mottar nøkler fra en annen person, som sannsynligvis er en utleier, kledd i en mørk dress. En kvinne med mørkt hår står ved siden av mannen og observerer handlingen. Nøkkelringen har flere nøkler, hvorav en er blå. Dette ser ut til å være en situasjon der en leiekontrakt sees på, og nøkler til eiendommen blir overlevert til de nye leietakerne. Vi forklarer: Enkel husleiekontrakt som sikrer deg
En enkel husleiekontrakt er viktig å få på plass før du kan få nøklene til boligen du skal leie. (Foto: Colourbox)

Å leie bolig kan være vanskelig, men med en enkel husleiekontrakt unngår du trøbbel.

Når jakten på en bolig du vil leie er i mål er det viktig å få på plass en enkel husleiekontrakt. Og det er mulig å ordne helt gratis. Her er noen viktige tips.

Slik hjelper husleiekontrakten begge parter

Mange konflikter er mulig å unngå dersom ting bli avklart på forhånd i avtalen. For at det ikke skal oppsto uklarheten om leieforholdet er det viktig at både den som leier og den som leier ut blir ivaretatt og da må jussen være på plass. Avtalen må si noe om rettigheter og plikter, og ikke minst leiepris, depositum, hva som er inkludert og hva som kommer i tillegg. Det er også viktig at oppsigelsestid kommer klart fram. Som oftest stiller den som leier ut med kontrakten, men Forbrukerrådet er klar på at det uansett skal skrives leiekontrakt hvis en av partene krever det. 

Den enkle husleiekontrakten hos Forbrukerrådet er gratis å laste ned som PDF, og det finnes mulighet for digital signering via Postens tjeneste. Der er det et lite gebyr.

Les også: Hvordan og hvorfor få verdivurdering av boligen.

Oppsigelsestid for husleiekontrakten

Det er viktig at husleiekontrakten er klar på oppsigelsestid, men reglene er noe ulike avhengig av om du har en tidsbestemt eller tidsubestemt leiekontrakt. Og hvis man har en tidsubestemt leiekontrakt, kan utleieren bare si opp i disse tilfellene:

  • Husrommet skal brukes som bolig av utleieren selv eller noen som tilhører husstanden.
  • Eiendommen skal rives eller bygges om, slik at husrommet må tømmes.
  • Du har misligholdt leieavtalen.
  • Det foreligger annen saklig grunn.

Et eksempel på saklig grunn kan være at utleier skal selge boligen og ikke ønsker at den selges med leietaker, skriver Forbrukerrådet på sine sider om leie av boliger.

Slik sikrer loven deg med husleiekontrakt

Det er en egen lov som regulerer det å leie bolig, slik at både den som skal bo der og den som leier blir ivaretatt. Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstige for leietakeren enn det som følger av husleieloven. Hva som står i Husleieloven kan du selv sjekke hos Lovdata.

Les også: Slik sikrer du hjemmet ditt mot brannfare.

Les mer på våre temasider:

Du vil kanskje også like disse sakene: