Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

1345 - «Norges største naturkatastrofe»

Kartet viser innsjøen som ble dannet, og området som ble oversvømt da demningen brast. Foto: Nasjonalbiblioteket.

1345 - «Norges største naturkatastrofe»

Ifølge islandske kilder gikk et sand- og grusras i Gauldalen i Sør-Trøndelag denne dagen. Raset førte til en ca. 33 meter høy demning, som brast noen dager senere. 45 millioner kubikkmeter løsmasser og vann oversvømte dalen. Omtrent 500 omkom, mange av dem på pilegrimsferd. Hendelsen omtales som en av Norgeshistoriens største naturkatastrofer. Wikipedia.

2015 - Gravitasjonsbølge ankom jorden

Svarte hull på kollisjonskurs. Illustrasjon: LIGO i USA, som bidro til de første observasjonene av gravitasjonsbølger i 2015. ligo.caltech.edu.

2015 - Gravitasjonsbølge ankom jorden

Gravitasjonsbølgen etter kollisjonen mellom to svarte hull for 1,3 milliarder år nådde jorden, og ble fanget opp av måleinstrumenter her. Denne observasjonen styrket nok en av Albert Einsteins teorier om fysikken, og ble offentliggjort i februar året etter. Les også: – Einsteins teori fra 1916 stemmer nøyaktig med det vi observerte i 2015

1890 - Det første kryssordet

Illustrasjon: Pixabay.com (fri lisens).

1890 - Det første kryssordet

Det moglegvis første kryssordet står på trykk i eit italiensk magasin, under tittelen «Per passare il tempo» (tidsfordriv). Kryssordet består av fire gonger fire felt, med løysingsord vassrett og loddrett. Kryssordet kjem til USA i 1913 og blir ein farsott. Allkunne Les også: Kryssordspelet Wordfeud gjer ordboka populær