Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

1976 - Mao Zedong dør

Formann Mao betrakter rødegardister på Den himmelske freds plass i Beijing, ved begynnelsen av Kulturrevolusjonen i 1966. Scanpix/AP.

1976 - Mao Zedong dør

Kinas revolusjonære leder vant makten i kommunistpartiet i løpet av borgerkrigen på 30-tallet. I 1949 proklamerte han Den kinesiske folkerepublikk. Titalls millioner omkom under Det store sprangets industrialiseringsforsøk 1958-61. Den politiske kampanjen Kulturrevolusjonen 1966-76 ble i 1981 kritisert av kommunistpartiet. SNL. Les også: Mao preger Kina, 40 år etter (2016)

1983 - Første aids-offer i Norge

Fargelagt scan fra elektronmikroskop viser hiv-1-viruset i grønt, på en laboratoriedyrket lymfocyttcelle. Foto: CDC/PHIL/Wikimedia.

1983 - Første aids-offer i Norge

Aids er en samlebetegnelse på de alvorligste formene av hiv-infeksjon. I 1983 krevde aids sitt første offer i Norge, da en 39 år gammel mann døde på Ullevål sykehus i Oslo. Hiv-viruset, som forårsaker aids, ble først isolert og beskrevet i 1984, etter at man i flere år hadde sett pasienter med aids uten å kjenne årsaken. I 2014 hadde 5622 hiv-diagnosen i Norge. SNL, Wikipedia

1000 - Slaget ved Svolder

Slaget ved Svolder fremstilt på et frimerke fra Færøyene. Olav Tryggvasons skip «Ormen Lange». Via Wikimedia.

1000 - Slaget ved Svolder

Sjøslag mellom kristningskongen Olav Tryggvason på en side, mot danske kong Svend Tveskæg, svenske Olof Skötkonung og Eirik jarl. Tryggvason falt, og ladejarlene overtok i Norge med dansk støtte. En saga daterer slaget 9. september, men dette er omdiskutert. Man vet heller ikke hvor Svolder lå; Øresund og nær Rügen foreslås i kildene. SNL, Wikipedia