Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

1807 - «Flåteranet»

Brannbomingen fra 2. september 1807, skildret av CW Eckersberg.

1807 - «Flåteranet»

Britisk marine bombet København i tre dager til Danmark ba om forhandlinger. 20 prosent av hovedstaden var da nedbrent, og britene fikk med seg hele den dansk-norske flåten. Storbritannia lå i krig med Napoleons Frankrike, og fryktet at flåten skulle falle på franske hender. «Flåteranet» førte til at Danmark-Norge sluttet seg til Frankrike i krigene. SNL

1893 - Telefonforbindelse mellom Oslo og Stockholm

Rikstelefonen i Karl Johans gate 14, 1911. Foto: Severin Worm-Petersen/Arkivet etter Televerket/Riksarkivet på Flickr.

1893 - Telefonforbindelse mellom Oslo og Stockholm

Rikstelefonforbindelsen mellom Oslo og Stockholm åpnes. «Alt står vel til i Norge, Deres Majestet», var statsminister Emil Stangs beskjed til kong Oscar 2. Allerede i 1880 hadde International Bell Telephone Company åpnet det første norske telefonanlegget, med sentraler i Oslo og Drammen. SNL, Wikipedia

1811 - Universitetet i Oslo stiftes

Det astronomiske observatorium ble reist 1831–1833 som universitetets første bygning. Mahlum/Wikimedia.

1811 - Universitetet i Oslo stiftes

Norges eldste universitet ble opprettet av kong Frederik 6, med navnet Det Kongelige Frederiks Universitet. Navnet ble endret til dagens i 1939. Universitetets første campus lå på Christiania torv. Universitetet åpnet i 1813 med 5 professorer og 18 studenter. Kvinner fikk adgang til å studere i 1884. SNL.