Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

1918 - Attentatforsøk mot Lenin

Fanja Jefimovna Kaplan, også kalt Fanny Kaplan. Wikimedia.

1918 - Attentatforsøk mot Lenin

Den ukrainske revolusjonære Fanny Kaplan betraktet Lenin som en «forræder mot [den russiske] revolusjon» etter at Det sosialistrevolusjonære partiet hun tilhørte ble forbudt. Hun gikk opp til ham etter en tale ved en fabrikk i Moskva og avfyrte tre skudd, som såret den russiske lederen alvorlig. Drapsforsøket bidro til å fremprovosere borgerkrigen i landet. Wikipedia

1797 - Mary Wollstonecraft Shelley født

Reginald Eastons miniatyrportrett av Shelley skal være basert på hennes dødsmaske (maleri ca. 1857). Wikimedia

1797 - Mary Wollstonecraft Shelley født

Den engelske forfatteren er mest kjent for sin gotiske roman Frankenstein (1818). Hun redigerte også verker av mannen, den romantiske dikteren Percy Bysshe Shelley. Faren hennes var William Godwin, en av de tidligste moderne eksponentene for anarkismen. Moren var kvinnerettsaktivisten Mary Wollstonecraft. Wikipedia

1963 - «Den røde telefon»

Østtysk Siemens T63-SU12 fjernskriver brukt til direkteforbindelsen. Den sorte boksen er en ETCRRM II-krypteringsmaskin. Austin Mills/Flickr (CC BY-SA 2.0).

1963 - «Den røde telefon»

Direktelinjen mellom Washington og Moskva, som tillater direkte kommunikasjon mellom landenes ledelse. En slik forbindelse ble aktualisert ved Cuba-krisen i 1962. Forbindelsen ble populært kalt «Den røde telefon», men var aldri en telefonlinje. Første versjon benyttet fjernskriver, fax fra 1986. Fra 2008 er den en sikker dataforbindelse. Wikipedia