Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

1989 - «Den baltiske kjeden»

«Den baltiske kjede», 1989. Kusurija/Wikimedia (CC BY-SA 3.0).

1989 - «Den baltiske kjeden»

I de tre baltiske landene ble det gjennomført en enorm enhetsdemonstrasjon da 1-2 millioner mennesker holdt hender i en 600 km lang «menneskelig kjede» fra Tallinn, gjennom Riga til Vilnius. Dette var ment som en symbolsk demonstrasjon av folkets ønske om uavhengighet fra Sovjet. Wikipedia. Les også: Slik kan Russland invadere Gotland.

1939 - Pakten mellom Hitler og Stalin

Sovjets utenrikskommisar Vjatsjeslav Molotov undertegner pakten. Josef Stalin i bakgrunnen (2 fra høyre) og den tyske utenriksministeren Joachim von Ribbentrop (3 fra høyre). Scanpix/AP.

1939 - Pakten mellom Hitler og Stalin

Molotov–Ribbentrop-pakten var en ikke-angrepsavtale om mellom Tyskland og Sovjet, signert i Moskva. Pakten omfattet en hemmelig protokoll om deling av Sentral- og Øst-Europa (blant annet de baltiske landene). Polen ble forutsatt delt. Én uke etter signeringen startet andre verdenskrig med Tysklands angrep mot Polen. Wikipedia

1572 - «Blodbryllupet i Paris»

«En morgen ved Louvres porter», maleri fra 1800-tallet av Édouard Debat-Ponsan. Katarina av Medici i sort. Via Wikimedia.

1572 - «Blodbryllupet i Paris»

2000 hugenotter ble drept i Paris natten etter kong Henrik av Navarras bryllup. Brudens mor, enkedronning Katarina av Medici, hadde forsøkt å få en ledende hugenott drept for å hindre hans innflytelse over sønnen, kong Karl 9. Attentatet mislyktes, og Katarina påsto at hugenottene hadde planlagt opprør. Den rasende kong Karl krevde at «alle hugenotter skulle utryddes». SNL.