Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

1962 - Første persontog til Bodø

«Konduktørene på Nordlandsbanen er bevæpnet. (...) ofte får de bruk for skytevåpnene (...) for å avlive reinsdyr de har kjørt på.» Foto ved Mo st. 1961: Aktuell/Scanpix

1962 - Første persontog til Bodø

Nordlandsbanen til Bodø ble offisielt åpnet sommeren 1962 (kongen kom til perrongen og det hele), men første persontog ankom allerede 1. februar. Banen er i dag 729 km fra Trondheim til Bodø. Den ble åpnet i flere etapper, som Hell til Sunnan i 1905, Fauske i 1958 og tilsist altså Bodø. I krigsårene ble slavearbeidskraft utnyttet på deler av strekningen. SNL, Wikipedia

1946 - Trygve Lie valgt til FNs første generalsekretær

USAs president Harry S. Truman (2 f.v.) håndhilser på FNs generalsekretær Trygve Lie (andre f.v.) i New York, 1949. Scanpix/AP.

1946 - Trygve Lie valgt til FNs første generalsekretær

Som et kompromiss mellom stormaktene ble den norske tidligere Ap-politikeren Trygve Lie valgt til første generalsekretær av De forente nasjoner (FN). Lie var utenriksminister i den norske London-regjeringen under krigsårene. Generalsekretæren er den øverste administrative lederen i FN, og Lie satt i stillingen til 1952. SNL, Wikipedia. Les også: Solberg åpnet Trygve Lies plass

1942 - «Statsakten»

Vidkun Quisling vinker til fakkeltoget fra balkongen på Grand Hotel etter seremonien «Statsakten» på Akershus Slott. NTB Scanpix.

1942 - «Statsakten»

Statsakten var navnet på seremonien Reichskommissar Josef Terboven, lederen av den tyske okkupasjonsmakten i Norge under andre verdenskrig, arrangerte på Akershus slott 1. februar 1942. Her fikk den norske lederen fascistpartiet Nasjonal Samling, Vidkun Quisling, tittelen « ministerpresident», og Terbovens råd gikk over til å bli omtalt som «den nasjonale regjering». SNL