Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

1884 - Dom i riksrettssaken

Kong Harald åpner det 162. Storting i 2017, med regjeringens medlemmer til stede. Utkast til maleriet «Eidsvoll 1814» ble laget i 1882, da statsrådsaken sto på som verst. Scanpix.

1884 - Dom i riksrettssaken

Et skritt i retning parlamentarisme i Norge ble tatt da Venstre seiret i riksrett mot statsminister Christian Selmer og hans Høyre-regjering. Striden handlet om en grunnlovsendring for at regjeringens medlemmer skulle ha møterett i Stortinget. Kong Oscar II aksepterte opposisjonens seier, og lot Johan Sverdrup danne regjering. SNL

1943 - Tungtvannsaksjonen

Norsk Hydros hydrogenfabrikk på Vemork, fotografert i 1935. Foto: A.B. Wilse, via Wikimedia.

1943 - Tungtvannsaksjonen

Spesialtrente sabotører ødela produksjonsutstyr og beholdningen av tungtvann ved Vemork kraftstasjon i Rjukan. Tungtvannsaksjonen var en en serie militære sabotasjeaksjoner mot Norsk Hydros anlegg. Bakgrunnen var frykten for at tungtvannet kunne brukes ved produksjon av atomvåpen. SNL

1933 - Riksdagsbrannen

Riksdagsbygningen i Berlin brenner 27. februar 1933. Scanpix/AP.

1933 - Riksdagsbrannen

Riksdagsbygningen i Berlin ble satt i brann og ødelagt, en måned etter at Hitler ble tatt i ed som kansler. Myndighetene ga kommunister skylden, og brannen ble fulgt av en terrorbølge mot nazistenes motstandere. Det ble lenge antatt at riksdagsbrannen var en nazistisk provokasjon, men dette er fremdeles omstridt. SNL, Wikipedia