Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

1980 - Alexander L. Kielland-ulykken

Stavanger 1983: Fra forsøkene på snuing av Alexander L. Kielland utenfor Stavanger. Plattformen ble til slutt senket med 50 kg sprengstoff i 1983. Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

1980 - Alexander L. Kielland-ulykken

27. mars 1980 kantret boligplattformen Alexander L. Kielland på Ekofisk-feltet i Nordsjøen. 123 mennesker omkom, og 89 ble reddet. Et av plattformens fem ben ble revet av i høy sjø. Ulykken medførte strengere krav for flyterigger på norsk sokkel. Det var stor politisk strid om håndteringen av vraket. SNL.

1941 - Den norske brigade til Jan Mayen

Den norske meteorologiske stasjonen på Jan Mayen, nord i ishavet mellom Grønland og Nord-Norge. Under hele krigen var en meteorologisk stasjon i virksomhet, voktet av en liten garnison nordmenn.

1941 - Den norske brigade til Jan Mayen

«Skottlandsbrigaden» var del av de regulære norske styrkene i eksil under 2. verdenskrig. I mars 1941 ble de første 13 soldater landsatt på Jan Mayen. Garnisonen og en meteorologisk stasjon ble oppført i Jøssingdalen, og øya ble holdt til krigens slutt. Jan Mayen var eneste del av Norge under eksilregjeringens kontroll. SNL.

1716 - Grenaderens løp

Medalje fra Grenaderløpet. Stiftelsen Nordmøre Museum via digitaltmuseum.no.

1716 - Grenaderens løp

«Herr General! Det meddeles at i natt lå ved Kirkeby 1000 svenske dragoner. Deres anfører er oberst Löwen. Før soloppgang red de til Hadeland og ville via Ringerike ta seg fram til Drammen. (...) Overbringeren av dette brev beordres til å gå natt og dag. Hakedal Verk, den 27. mars 1716». Grenaderløpet holdes til minne om soldaten som under Den store nordiske krig gikk på ski fra Hakadal til Gjellebekk for å varsle de norske styrkene. Grenaderen.com