Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

1957 - Romatraktaten

Fra seremonien i Palazzo dei Conservatori på Kapitol-høyden i Roma, der traktaten ble undertegnet. Scanpix/AP.

1957 - Romatraktaten

Romatraktaten, som pekte frem mot dagens Europeiske union (EU), ble undertegnet av Belgia, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland og Vest-Tyskland i Roma 25. mars 1957. Den la grunnlag for opprettelsen av Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC) og atomenergifellesskapet (EURATOM). SNL. Les også: Opprop for EU i krise

1655 - Titan oppdages

Titan ses over Saturns ringer. Motiv fra Nasas Cassini-sonde januar 2016.

1655 - Titan oppdages

Saturns største måne ble påvist av den nederlandske astronomen Christiaan Huygens. Inspirert av Galileos oppdagelse av Jupiters fire største måner i 1610 begynte Christiaan og broren å bygge teleskop omkring 1650. Titan er den største månen i solsystemet etter Jupiters Ganymedes. WikipediaSNL. Les også: Styrtet inn i Saturns atmosfære

1016 - Hellig-Olav seirer ved Nesjar

«Olav den hellige og de fangne småkonger» av Adolph Tidemand. Nasjonalmuseet/Ivarsøy, Dag Andre. Fri ikke-kommersiell bruk (CC-BY-NC)

1016 - Hellig-Olav seirer ved Nesjar

Palmesøndag 25. mars 1016 seiret Olav 2. Haraldsson over landets fremste høvdinger i sjøslaget ved Nesjar, mellom Larviksfjorden og Langesundsfjorden. Samme år ble han tatt som konge ved Øretinget. Olav førte rikssamlingen videre, og spilte en viktig rolle ved innføringen av kristendommen i Norge. SNL. Les også: Islandske drikkehorn gir nytt bilde av Olav den hellige