Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

1871 - Pariskommunen

Barrikade på et gatehjørne i den franske hovedstaden under Pariskommunen 1871. Bruno Braquehais/Wikimedia.

1871 - Pariskommunen

Pariskommunen var det revolusjonære styret i byen våren 1871. 18. mars 1871 gjorde regjeringstropper et mislykket forsøk på å ta over nasjonalgardens artilleri i Paris. Dette førte til et større opprør, og garden besatte de fleste offentlige bygninger i byen. Bakgrunnen for de republikanske parisernes opprør mot nasjonalforsamlingen lå bl.a. i det franske nederlaget under den fransk-tyske krig. SNL

1965 - Første romvandring

Aleksej Leonov flyter i rommet i enden av en fem meter lang line, 18. mars 1965, første gang et menneske oppholdt seg utenfor et romskip i bane. Bilde fra TV-skjerm. Scanpix/AP.

1965 - Første romvandring

Den russiske kosmonauten Aleksej Leonov ble det første mennesket som oppholdt seg utenfor romfartøyet på en romferd. Han var ti minutter i en luftsluse på utsiden av fartøyet og oppholdt seg like lenge helt utenfor, festet til skipet i en fem meter lang line. Bragden skjedde 18. mars 1965, i romfartøyet Voskhod 2. SNL

1968 - Postnummer

"1732" er et fiktivt postnummer, men dersom marerittet kunne postnummer-lokaliseres ville det være å finne i Østfold, ifølge denne produksjonen fra Norsk Film. Faksimile via Filmweb.

1968 - Postnummer

For lettere å håndtere en økende mengde forsendelser innførte Postverket postnummer i Norge fra 18. mars 1968. De store byene fikk postnummer på hele tusen (f.eks. 5000 Bergen), mens mindre byer og enkelte større tettsteder fikk hele hundre. De to første sifrene forteller hvor i landet postnummeret hører til. Posten.