Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

1911 - Kvinnedagen 8. mars

En indisk kvinne i arbeid ved en mursteinfabrikk i utkanten av Jammu, torsdag 8. mars 2012. Scanpix/AP.

1911 - Kvinnedagen 8. mars

Ved Den annen internasjonales sosialistiske kvinnekongress i 1910 vedtok man en årlig kvinnedag, som først ble markert 8. mars 1911. Dagen ble markert i Sovjet fra revolusjonen i 1917. Til FN gjorde 8. mars til internasjonal kvinnedag i 1975 ble den i hovedsak markert av sosialistiske bevegelser og land. Wikipedia. Les også: Jeg venter med feiringa (2017)

1872 - «All makt i denne sal»

Fullsatt Storting etter debatten om kommune- og regionreformen i 2017. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

1872 - «All makt i denne sal»

Fra et innlegg Venstre-høvding Johan Sverdrup holdt i Stortinget under debatten om statssrådsaken8. mars 1872: «... i det Øieblik, at al Magt og Kraft samles her i denne Sal til Afgjørelse af Samfundets høieste og vigtigste Anliggender, gaar der en stor Vækkelse ud over Landet». Han mente regjeringen burde være underlagt parlamentarisk kontroll. SNL

1917 - Februarrevolusjonen

Russiske soldater demonstrerer i Petrograd i februar 1917. Via Wikimedia.

1917 - Februarrevolusjonen

8. mars 1917 (23. februar etter daværende russisk kalender) startet demonstrasjoner i Petrograd (St. Petersburg) mot krigen, prisene og matmangel. Tsar Nikolaj II satte inn soldater mot demonstrantene, men opprøret spredde seg også til soldatene. 2. mars (russisk tidsregning) abdiserte tsaren. Hendelsene pekte frem mot bolsjevikpartiets maktovertakelse og «oktoberrevolusjonen». SNL